Gatsby´s Erik Den Helige

Senast ändrad Juni 06, 2018

Stamtavla: Klicka här!

Utställningsresultat
Stad Dommare Resultat
Stad Dommare Resultat

Far - Gold Forest Bull Brutus
Brutus
Mor - Gatsby's Önskan
Önskan
Gatsby´s Erik Den Helige
Erik
Erik
Erik
Erik